АЦЦ-Нахиа

АЦЦ бэлдмэл бусад эмтэй харилцан үйлчлэх нь:

  • Ханиалга намдаах эмтэй хамт хэрэглэхэд ханиалгалтын төв дарангуйлагдсанаар цэрний зогсонгшил үүсэж болзошгүй.
  • Уухаар пеницилиин, тетрациклин, цефалоспоринтой хамт хэрэглэхэд ацетилцистеины тиолын групптэй харилцан үйлчилж бактерийн эсрэг үйлдэл буурна. Тиймээс АЦЦ, антибиотикийн хоорондын зай 2 цагаас багагүй байна. 
  • Судас тэлэх эмтэй хамт хэрэглэхэд судас өргөсгөх үйлдэл нь сайжирна.