Covid-19 Монголд “2021.01.31” Бүгд__Хамтдаа_Хүчтэй

Манай компанийн зүгээс онцгой байдлын үед өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан цар тахлыг хамтдаа даван туулахыг уриалж  # ЭМЯ -д # 2000 ширхэг маск худалдан авч хандивлалаа. Бидэнтэй хамтран ажилладаг бүх байгууллагууд хамт олон та бүхэндээ баярлалаа.