Зөвлөгөө: Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үeд уламжлалт хоол хүнсээр хэрхэн дархлаагаа дэмжих вэ?