card
Цус тогтоох, төлжүүлэх эм /Hemostatic and regenerative medications/

Витамин К - Нахиа 15мг №30

7,500

Хэрэглэх заалт

 • Элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлтөөс шалтгаалсан цус алдалт
 • Хоол боловсруулах замын цус алдалт
 • Цусархаг хам шинж
 • Цус бүлэгнэлтийг саатуулах шууд биш үйлдэлтэй бэлдмэлүүдтэй холбоотой цус алдалт

Хэрэглэх арга

 • Хоолноос 30 минутын дараа ууна.
 • Бэлдмэлийн тун ба эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа нь цус бүлэгнэлтийн үзүүлэлт, хувь хүний онцлогоос хамаарна.
 • Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хагалгааны өмнө хоногт 0,03г тунгаар 3-4 өдөр хэрэглэнэ.

Гаж нөлөө

 • Тун хэмжээг зөв тохируулаагүйгээс цусны бүлэгнэлт ихсэж болно

Хориглох заалт

 • Цусны бүлэгнэлт ихэссэн үе
 • Тромбэмболи
 • Цөс түгжрэлийн шарлалт
 • Нярай хүүхэд зэрэгт хэрэглэхийг цээрлэнэ.

Vitamin K - Nahia 15mg №30

Indications for use

 • Bleeding due to changes in liver function
 • Gastrointestinal bleeding
 • Hemorrhagic syndrome
 • Bleeding associated with indirect coagulation drugs

How to use

Drink 30 minutes after a meal. The dose and duration of treatment depends on the characteristics of blood clotting and individual characteristics. As a precaution, use 0.03 g daily for 3-4 days before surgery.

Side Effects

Improper dosing may increase blood clotting

Prohibitions:  Increased blood clotting, Thromboembolism, Jaundice of biliary obstruction, Do not use in infants