card
Витамин /Vitamin/

Витамин В1 - Нахиа 5%-1мл №10

3,800

Хэрэглэх заалт

 • Витамин В1 дутагдах
 • Мэдрүүлийн үрэвсэл
 • Полиневрит
 • Радикулит
 • Мэдрэл сульдал
 • Ходоод 12 хуруу гэдэсний шархлаа
 • Зүрхний булчингийн дистрофи
 • Арьсны өвчнүүд
 • Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд

Хэрэглэх арга

 • Булчинд тарьж хэрэглэнэ.
 • Витамины дутагдлыг эмчлэхэд насанд хүрэгсдэд тиамиины хлоридыг 0,01г-аар өдөрт 1-3 удаа ууна. Ээлж эмчилгээ 30-40 өдөр үргэлжилнэ.
 • Гэдсний ханаар В1 витамин шимэгдэхгүй болсон болон  эмийн үр нөлөө яаралтай шаардагдаж байгаа үед тиаминыг булчинд тариж хэрэглэнэ. Насанд хүрэгсдэд тиамины хлоридыг 0,025-0,05г, хүүхдэд 0,0125г-аар булчинд тарина.
 • Цэвэршилтийн болон цэвэршилтийн өмнөх насны эмэгтэйчүүдэд, архидлын өвчтэй болон олонтаа харшил үүсдэг хүмүүс болон харшил үүсч болзошгүй байдлууд зэрэгт эхлээд бага тунгаар (6%-ийн  0,5мл) тарьж зохимж сайн байвал тунг нэмэгдүүлнэ.

Гаж нөлөө

 • Тиамины эмчилгээний үед харшил, анафилаксын шок үүсгэх зэрэг гаж нөлөө ажиглагдаж болно

Хориглох заалт

 • Удмын харшил
 • Харшил үүсгэж болзошгүй байдлууд
 • Гипертони
 • Мэдрэлийн системийн мэдрэг чанар ихсэх
 • 12 хуруу гэдэсний шархлаа өвчтэй хүмүүсд болгоомжтой хэрэглэнэ
 • Нэг шприцэнд пенициллин, стрептомицин, РР витаминтай хольж хэрэглэхийг цээрлэнэ.

Эмийн хэлбэр, савлалт

 • Витамин В1 - Нахиа 5%-1мл ампултай №10

Хадгалалт

 • Гэрлээс хамгаалж хадгална

Vitamin B1 - Nahia 5% -1ml №10

Indications for use

 • Vitamin B1 deficiency
 • Inflammation of the nerves
 • Polyneuritis
 • Radiculitis
 • Nervousness
 • Gastric or peptic ulcer:
 • Myocardial dystrophy
 • Skin diseases
 • In pregnant women

How to use

Intramuscular injection. For the treatment of vitamin deficiency, adults should take 0.01 g of thiamine chloride 1-3 times a day. The course of treatment lasts 30-40 days. When vitamin B1 is not absorbed through the intestinal wall and the effect of the drug is urgently needed, thiamine is injected intramuscularly. Intramuscular injection of 0.025-0.05 g of thiamine chloride in adults and 0.0125 g in children. In postmenopausal and premenopausal women, people with alcoholism and frequent allergies, and those with potential allergies, the dose should be increased to a lower dose (0.5 ml of 6%) if appropriate.

Side Effects

 • Side effects such as allergies and anaphylactic shock may occur during thiamine treatment

Prohibitions

 • Hereditary allergies
 • Potential allergies
 • Hypertension
 • Increased sensitivity of the nervous system
 • Use with caution in patients with duodenal ulcers
 • Do not mix penicillin, streptomycin, or PP in one syringe.

Dosage and packaging

Vitamin B1 - Nakhia 5% -1 ml ampoule №10

Storage condition

Protect from light