card
Тархи мэдрэлийн эм /Brain neurotransmitters/

Пирацетам-Нахиа 20% - 5 мл

4,000

Пирацетам /Pyracetam/ 

Хэрэглэх заалт /Indications for use/

 • Ой тогтоолт өөрчлөгдсөн  /Decreased concentration/
 • Анхаарал төвөлрүүлэлт буурсан
 • Тархи цусны эргэлт өөрчлөгдсөн /Cerebral circulation deficiency/
 • Архаг архидалт  /Chronic alcoholism/
 • Тархины гэмтэл /Brain injury/
 • Хүүхдийн ухаан санааны хомсдол /Mental retardation in children/
 • Хадуур хэлбэрийн эст цус багадалт  /Sickle cell anemia/
 • Зүрхний шигдээсийн хам эмчилгээ /Concomitant treatment of myocardial infarction/

Хэрэглэх арга /How to use/

 • Хүүхдэд хоногт 30-50мг/кг тунгаар уулгах ба хоногийн тунг 2-3 хувааж хэрэглэнэ.
 • Тархины хүнд өвчнүүд, хордлогын эмчилгээний үед 2-4г-аар эхлэн 4-6г хүртэл тунгаар булчин болон судсанд тарина.
 • Архаг өвчний үед 0,4г-аар өдөрт 3 удаа эхлэн аажим нэмэгдүүлэн 2,4г хүртэл тунгаар хийнэ. Эмчилгэээний үр нөлөө эмчилгээ эхэлснээс 2-3 долоо хоногийн дараа илэрнэ. Дараа нь тунг эхлэл тунтай адил болгож бууруулна.
 • Булчин, судсанд тарьж хэрэглэнэ
 • The child should be given a dose of 30-50 mg / kg per day, divided into 2-3 daily doses.
 • In the treatment of severe brain diseases and poisoning, the dose is injected intramuscularly and intravenously in doses ranging from 2-4 g to 4-6 g.
 • In chronic diseases, the dose is 0.4 g 3 times a day, gradually increasing to 2.4 g. The effect of treatment is manifested 2-3 weeks after the start of treatment. The dose is then reduced to the same starting dose.
 • It is injected intramuscularly and intravenously

Гаж нөлөө

 • Хааяа цочимтгой тайван биш болох, хөөрөлд орох
 • Нойргүйдэх
 • Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа хямрах
 • Толгой эргэх, өвдөх
 • Side Effects
 • Occasionally nervous, restless, excited
 • Insomnia
 • Digestive disorders
 • Dizziness and pain

Цээрлэлт

 • Бэлдмэлд хэт мэдрэг хүмүүс
 • Жирэмсэн, хөхүүл эхчүүд
 • Бөөрний хүнд дутмагшилтай хүмүүс (кератинины клиренс 20мл/мин-аас бага)
 • TB
 • People who are hypersensitive to the drug
 • Pregnant and Breast feeding
 • People with severe renal insufficiency (keratin clearance less than 20ml / min)

Анхааруулга

 • Элэг бөөрний өвчтэй хүмүүс, бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлтэй өвчтөнд бэлдмэлийн тунг багасгана.
 • Бэлдмэлийн ноотроп бүлгийн бусад эмүүд ба ТМС-ийг сэргээх үйлдэлтэй бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд эмчилгээний үр нөлөө нь бага зэрэг хүчжих
 • Бамбайн дааврын бэлдмэл ууж хэрэглэдэг антикоагулянт эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд тэдгээр эмүүдийн үйлдлийг ихэсгэнэ
 •  Warning
 •  The dose should be reduced in patients with hepatic or renal disease and in patients with impaired renal function.
 • Concomitant use of other nootropic drugs and other drugs that have a restorative effect on the central nervous system
 • Concomitant use of oral thyroid anticoagulants may increase the effect of these drugs

Хадгалалт

 • Гэрэлгүй хуурай орчинд хадгална.  

      Storage condition

 • Store in a dry place without light