card
Нахиа эмийн үйлдвэр

Эфф-фа витамин С 1000мг

3,500

-Бие махбодын сульдал, ядаргааны эсрэг идэвхийг эрчимжүүлэх

-Халдварт өвчин, томууны эсрэг бие махбодын байгалийн эсэргүүцлийг сайжруулах

-Хоолны шингэцийг сайжруулан хоолны дуршлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус тус хэрэглэнэ.