card
Зүрх судасны эм /Cardiovascular system medications/

Рибоксин-Нахиа /inosine/ 200мг №50

3,200

Рибоксин-Нахиа /Inosine/ 200мг №50

Хэрэглэх заалт: /Indications:/

 • Зүрхний булчингийн цусан хангамжийн дутагдал  / Myocardial infarction / 
 • Зүрхний шигдээсээр өвчилж байсан хүмүүс  /People who have had a heart attack/
 • Миокардиодистрофи  /Myocardial dystrophy/
 • Зүрхний гликозидээс шалтгаалсан аритми  /Cardiac glycoside-induced arrhythmias/
 • Элэгний цирроз /Cirrhosis of the liver/
 • Гепатит   /Hepatitis/
 • Урокопропорфири /Urocoproporphyria/ зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Хэрэглэх арга: /How to use:/

 • Рибоксиныг хоногт 0,6-2,4г тунгаар хоолны өмнө ууна. Эхний өдрүүдэд хоногт 0,6-0,8г /0,2г-аар өдөрт 3-4 удаа/ хэрэглэж, зохимж сайн байвал тунг 2-3 өдөрт 1,2г /0,4г-аар өдөрт 3 удаа/-2,4г хүртэл ихэсгэнэ. Ээлж эмчилгээ 4 долоо хоногоос 1,5-3 сар хүртэл үргэлжилнэ. Урокопропорфирийн үед хоногт 0,8г /0,2г-аар өдөрт 4 удаа/ өдөр бүр 1-3 сар хэрэглэнэ. 
 • Take riboxin 0.6-2.4 g daily before meals. In the first days, take 0.6-0.8 g / 0.2 g 3-4 times a day /, if appropriate, the dose is 1.2 g / 0.4 g 3 times a day / -2.4 g for 2-3 days increases. The course of treatment lasts from 4 weeks to 1.5-3 months. In the case of urocoproporphyria, use 0.8 g / 0.2 g 4 times a day / daily for 1-3 months.

Бусад эмтэй харилцан үйлчлэл: /Interaction with other drugs:/

 • Зүрхний гликозидуудтай хамт хэрэглэхэд аритми үүсэхээс сэргийлнэ. /Concomitant use with cardiac glycosides prevents arrhythmias./
 • Гепарины үйлчилгээг дэмжинэ. Үйлчлэх хугацааг удаашруулна. /Supports heparin action. Delays the half life./
 • Бета-адреноблокатор эмтэй хамт хэрэглэхэд рибоксины үйлдэл буурахгүй. /Concomitant use with beta-blockers does not reduce the action of riboxin./
 • Нитроглицерин, нифедипин, фуросемидтэй хамт хэрэглэж  болно. /Can be used in combination with nitroglycerin, nifedipine and furosemide./
 • Теофиллины бронхолитик үйлдэл, кофеины мэдрэлийн системийг сэргээх үйлдлийг бууруулна. /Theophylline reduces broncholytic action and caffeine restores the nervous system./
 • Алкалоид, хүчил,спирт, хүнд металлын  давсууд, Витамин В6-тай үл нийцнэ. /Incompatible with alkaloids, acids, alcohols, heavy metal salts, Vitamin B6./

Гаж нөлөө: /Side Effects /

 • Арьс улайх, загатнах, хааяа цусанд шээсний хүчлийн концентраци ихсэнэ.
 • Их тунгаар удаан хугацаагаар хэрэглэвэл тулай өвчин сэдэрч болзошгүй. 
 • Redness, itching of the skin, and occasionally an increase in the concentration of uric acid in the blood.
 • Prolonged use of high doses may lead to gout.