card
Нахиа эмийн үйлдвэр /Nakhia pharmaceutical Factory/

Халдваргүйжүүлэх алчуур /Disinfectant towel/

2,300
  • 10%-ийн Повидон-Йодын уусмал шингээсэн алчуур.  /Towel soaked in 10% Povidone-Iodine solution/
  • Арьсыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ. /Used to disinfect the skin./
  • Зөвхөн нэг удаа гадуур хэрэглэнэ. /Only external use /