card
Нахиа эмийн үйлдвэр /Nakhia pharmaceutical Factory/

Витамин С 1000мг №100 /Vitamin C 1000mg /

27,000

С витамины дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, нөхөх, бие махбодийн эсэргүүцэл сайжруулах зорилгоор өдөрт нэг ширхэгээр 1 удаа хоолны дараа 50-100мл усаар даруулан залгиж хэрэглэнэ.

 In order to prevent, compensate and improve the body's resistance to vitamin C deficiency, take one tablet once a day after meals with 50-100 ml of water.

Анхааруулга: Жирэмсэн ба хөхүүл эхэд эмчийн заавраар хэрэглэнэ.  Аскорбины хүчилд хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно. 

Warning: Usedoctor's instructions during pregnancy and breast feeding. Do not use people who are hypersensitive to ascorbic acid.

Хадгалах нөхцөл: Гэрлээс хамгаалагдсан нөхцөлд тасалгааны хэмд хадгална. 

Storage conditions: Store at room temperature, protect from light.